Εταίρος EGINA ΙΤΑΛΙΑ

Εταίρος Information

Η EGInA Srl (European Grants International Academy) είναι μια ιδιωτική εταιρεία κατάρτισης και συμβουλευτικό όργανο που δραστηριοποιείται στον τομέα των έργων και των επιχορηγήσεων της ΕΕ. Η εταιρεία ιδρύθηκε από μια ομάδα διαχειριστών έργων με μακρόχρονη εμπειρία στην προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση προτάσεων έργων, καθώς και στο συντονισμό στις διεθνείς εταιρικές σχέσεις και τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των δράσεων σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Η EGInA Srl βρίσκεται στο Foligno, στην περιφέρεια Umbria (1 ώρα 30 ώρα μακριά από τη Ρώμη με το τρένο) και λειτουργεί σε ένα ευρύ και ενοποιημένο δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς.

Δια Βίου Μάθηση και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Είμαστε διαπιστευμένοι στην Περιφέρεια της Ούμπρια ως φορέας κατάρτισης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ως διαπιστευμένο εκπαιδευτικό πρακτορείο για την απελευθέρωση επαγγελματικών προσόντων και τα πιστοποιητικά μόνιμης και συνεχούς εκπαίδευσης, συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια με τις τέσσερις μεγάλες Εμπορικές.

Συνδικάτα στην περιοχή μας:
– CNA Umbria (Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνίας και ΜΜΕ)
– Confcommercio (Συνομοσπονδία Εμπορικών Επιχειρήσεων)
– Confindustria (Συνομοσπονδία Βιομηχανιών)
– Confartigianato (Συνομοσπονδία Χειροτεχνίας)

Έρευνα και Καινοτομία

Η ερευνητική μας ομάδα αποτελείται από εισηγητές και ερευνητές από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CNR), βιομηχανικούς μηχανικούς, ειδικούς στις κοινωνικές επιστήμες και από τον εκπαιδευτικό τομέα. Προσπαθούμε συνεχώς να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες για διαφορετικές ομάδες-στόχους, αξιοποιώντας ένα αποδεδειγμένο δίκτυο διεθνών σχέσεων και συνεργασιών.

ΕΕ/ Διεθνή Έργα

Το βασικό προσωπικό της EGInA Srl είναι έμπειρο στη διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια των ετών συμμετείχαμε στην υλοποίηση, τόσο ως συντονιστές όσο και ως εταίροι, ενός σταθερού αριθμού πολυμερών έργων.

Μεταφραστική Κινητικότητα

Η EGInA Srl λειτουργεί επίσης ως οργανισμός αποστολής, φιλοξενίας και διαμεσολάβησης στον τομέα της διακρατικής κινητικότητας. Με βάση τις υλικοτεχνικές και οργανωτικές μας ικανότητες και εγκαταστάσεις, αναλύουμε και ερμηνεύουμε πάντα τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες και πόρους της περιοχής για να προσφέρουμε την καλύτερη διεθνή εμπειρία τόσο σε εξερχόμενους όσο και σε εισερχόμενους μαθητές.

GET IN TOUCH