Partner EGInA Srl Italy

Partner Information

EGInA Srl (European Grants International Academy) hija aġenzija privata ta’ taħriġ u korp ta’ konsulenza li jopera fil-qasam ta’ proġetti u għotjiet tal-UE. Il-kumpanija kienet imwaqqfa minn tim ta 'maniġers tal-proġetti b'esperjenza fit-tul fil-preparazzjoni, sottomissjoni u implimentazzjoni ta’ proposti ta’ proġetti, kif ukoll fil-koordinazzjoni ta’ sħubijiet internazzjonali u l-ġestjoni amministrattiva u finanzjarja ta’ azzjonijiet fuq lokali, nazzjonali u tal-UE.

EGInA Srl tinsab f'Foligno, fir-Reġjun tal-Umbria (1h30 l’bogħod minn Ruma bil-ferrovija), u hija topera f'netwerk wiesa' u kkonsolidat ta' korpi pubbliċi u privati, li jipprovdi servizzi ta’ kwalità għolja u konsulenza f’oqsma differenti.

Lifelong Learning and Higher Education

Aħna akkreditati fir-Reġjun Umbria bħala aġenzija ta 'taħriġ għall-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta’ taħriġ iffinanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew. Peress li ahna aġenzija ta' taħriġ akkreditata għar-rilaxx ta’ kwalifiki professjonali u ċ- ċertifikati ta’ permanenti u taħriġ kontinwu, ahna illum nikkooperaw ma 'l-erba' ghaqdiet tal- Kummerċ ewlenin fir-Reġjun tagħna. Dawn huma:

Kummerċ ewlenin fir-Reġjun tagħna.
- CNA Umbria (Konfederazzjoni Nazzjonali tas-Snajja u l-SMEs)
- Confcommercio (Konfederazzjoni ta' Intrapriżi Kummerċjali)
- Confindustria (Konfederazzjoni ta' l-Industriji)
- Confartigianato (Konfederazzjoni tal-Artiġjanat)

Ricerka U innovazzjoni

T-Tim taghna hu maghmul min ricekrtauri u professjonsiti, engineira industrijali esperti fil- qasam socjali u esperti fil-qasam edukativ. Kontinwneament nahdmu biex nipprovdu servizzi essenzjali ma dawk li anhdmu maghhom billi nuzaw t-talenti tan nies li jahdmu maghna u kif wkoll n- nies u professjonisti li nafu bis-sahha tan networks taghna.

EU/ Progetti Internazzjonali

Il-persuni ewlenin ta 'EGInA Srl għandhom esperjenza fil-ġestjoni ta' proġetti ffinanzjati mill-UE ġewwail-qafas ta' programmi differenti ta' finanzjament tal-UE. Matul is-snin li ilna involuti fl-implimentazzjoni, kemm bħala koordinaturi jew imsieħba, ta’ numru konsistenti ta’ proġetti multilaterali,ahna gibna esperjenza li ullum qed nuzaw fil-progetti li qed nimplimentaw.

Mobilta Internazzjonali

EGInA Srl taġixxi wkoll bħala organizzazzjoni li tibgħat, tospita, u intermedjarja fil-qasam tal- mobbiltà transnazzjonali. Ibbażat fuq il-kompetenzi u l-faċilitajiet loġistiċi u organizzattivi tagħna, aħna dejjem nanalizzaw u ninterpretaw il-ħtiġijiet u r-riżorsi edukattivi u professjonali sabiex noffru l-aqwa esperjenza internazzjonali lil kull min juza servizzi taghna.

GET IN TOUCH