Dwar Il-Proġett

Min Ahna

Ħafna żgħażagħ illum iħossu li huma 'l bogħod min-natura minħabba l-istil ta' ħajja mgħaġġla taċ-ċentri urbani, fejn ħafna drabi jonqoshom biżżejjed punti ħodor. Id-distanza min-natura, speċjalment waqt il-kwarantina tal-COVID-19, wassal biex in-nies ibatu minn diversi problemi fiżiċi u mentali, li minnhom jistgħu possibilment jirkupraw biss billi jerġgħu jingħaqdu man-natura (Baral, 2020).

Bħala riżultat, iż-żgħażagħ jidhru li żviluppaw biżżejjed is-sens ta 'kultura ambjentali, li jinkludi l-akkwist ta' attitudni kuxjenzjuża lejn in-natura, il-mentalità li jirrealizzaw u japprezzaw l-artistrija u r-rikkezza tal-ambjent, il-kapaċità li jorganizzaw azzjonijiet ambjentalment kompetenti, li jadottaw stil ta 'ħajja attiv, u jesprimu intolleranza għal manifestazzjonijiet li jaġixxu kontra n-natura (Ernazarov, 2019).

Il-ħtieġa li ż-żgħażagħ jerġgħu jgħaqqdu man-natura hija kritika. Ħafna drabi, l-għaqdiet taż- żgħażagħ jorganizzaw sessjonijiet ta’ trekking u sessjonijiet oħra fil-beraħ fejn iż-żgħażagħ jibqghu mistagħġbin bil-pajsaġġ, minħabba n-nuqqas ta’ konnessjoni man-natura. Inhass l B’hekk ż-żgħażagħ jigu aktar konxji ta’ dak li hemm bżonn biex jitkabbar l-ikel u behkk jigu aktar konxji tal-process kollu u dan jnaqqas l-hela tal ikel.

Illum il-ġurnata, il-bliet mhux qed jipprovdu biżżejjed spazji ħodor għaċ-ċittadini, filwaqt li dawk diġà stabbiliti mhumiex użati bil-potenzjal sħiħ tagħhom u mhumiex miżmuma kif suppost. Rapport wera li l-ispazji ħodor urbani huma meqjusa bħala kontributuri ta’ kwalità tal-ħajja mtejba taċ-ċittadini (Valutazzjoni tal-Ekosistema tal-Millenju, 2005). Kieku ż- żgħażagħ kellhom iċ-ċans jinvolvu ruħhom b'mod attiv f'dawn l-ispazji ħodor urbani, il- benefiċċji għalihom u għall-belt ikunu ta' sinifikat kbir. It-twaqqif ta’ spazji ta’ ġbir komuni għaż-żgħażagħ jgħinhom ukoll jiżviluppaw rabtiet soċjali ma’ xulxin. Min dawn l bzjonnijiet, twieldet l-idea ta’ Ġonna taż-Żgħażagħ Urbani, li għandhom l-għan li jerġgħu jgħaqqdu liż-żgħażagħ man-natura filwaqt li fl-istess ħin jiġu rinnovati l-ispazji ħodor tal-bliet billi jgħallmu liż-żgħażagħ kif jutilizzaw l-ispazji pubbliċi u jibdluhom f’ ġonna urbani.

L-għanijiet tal-proġett huma dawn li ġejjin:

- Biex jiżdied is-sens ta’ ċittadinanza responsabbli u attiva fiż-żgħażagħ u jigi enfasizzat l- importanza ta’ spazji ħodor urbani għall- kreazzjoni ta gonna runabi
- Biex tgħin liż-żgħażagħ jikkunsidraw il-prevenzjoni tal-ħela tal-ikel u jikkultivaw mentalità ekoloġika.
- Li tipprovdi esperjenza prattika liż-żgħażagħ u lill-ħaddiema taż-żgħażagħ li se jibbenefikaw mhux biss minnhom, iżda wkoll l-organizzazzjoni tagħhom billi jiżviluppaw proġetti agrikoli flimkien magħhom.
- Li jinħolqu spazji komuni fl-infrastrutturi urbani fejn iċ-ċittadini jistgħu jirrilassaw u jgawdu n-natura.
- Li jinħolqu spazji pubbliċi muniċipali li jiffjorixxu bi spazji ħodor li se jinżammu spiss mill- komunità nnifisha.

Nittamaw li ssibu l-materjal fuq din il-websajt utli, u li tagħmel użu minnu mal-istudenti jew iż-żgħażagħ li taħdem magħhom. Jekk tiltaqa' ma' xi diffikultajiet, ħossok liberu li tikkuntattjana.

Erasmus+

Erasmus+ għandu l-għan li jsaħħaħ il-ħiliet u l-impjegabbiltà, u jimmodernizza l- Edukazzjoni, it-Taħriġ u x-xogħol taż-Żgħażagħ.

L-edukazzjoni, it-taħriġ u t-tagħlim mhux formali taż-żgħażagħ huma essenzjali għall-ħolqien tal-impjiegi u t-titjib tal-kompetittività tal-Ewropa. Matul l-aħħar seba’ snin, Erasmus+ ipprovda €14.7 biljun biex isaħħaħ l-edukazzjoni, it- taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport fl-Ewropa, li ppermetta li aktar minn 4 miljun żagħżugħ jiksbu esperjenza u ħiliet billi jistudjaw, jitħarrġu jew jagħmlu volontarjat barra minn pajjiżhom. Il-programm appoġġa wkoll aktar minn 125,000 istituzzjoni u organizzazzjoni biex jaħdmu ma’ sħabhom f’pajjiżi oħra biex jinnovaw u jimmodernizzaw il-prattika tat-tagħlim u x-xogħol taż-żgħażagħ. Flimkien għenu biex jiżguraw li dawn iż-żgħażagħ u l-adulti jiksbu l-ħiliet li jeħtieġu biex jirnexxu fid-dinja tal- lum.

L-għanijiet ġenerali ta’ Erasmus+ jikkontribwixxu għall-kisba ta’:

- L-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020, inkluża l-mira ewlenija tal-edukazzjoni;
- L-għanijiet tal-qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020), inklużi l-punti ta’ referenza korrispondenti;
- L-iżvilupp sostenibbli tal-Pajjiżi Msieħba fil-qasam tal-edukazzjoni għolja;
- L-għanijiet ġenerali tal-qafas imġedded għall-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż- żgħażagħ (2010-2018);
- L-għan li tiġi żviluppata d-dimensjoni Ewropea fl-isport, b'mod partikolari l-isport popolari, f'konformità mal-pjan ta' ħidma tal-UE għall-isport;
- Il-promozzjoni tal-valuri Ewropej skond l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Dan il-proġett kien iffinanzjat miċ-ċiklu Erasmus+ 2021-2027.

GET IN TOUCH