Partner IASIS Greece

Partner Information

L organizzazjni IASIS hija attiva fil-qasam tal-Inklużjoni Soċjali, is-Saħħa Mentali, u l- Edukazzjoni. L-organizzazzjoni hija affiljata mal-Ministeru tax-Xogħol, ir-Reġistru Nazzjonali tas-Settur Privat mingħajr Qligħ u r-Reġistru Speċjali tal-Organizzazzjonijiet Volontarji mhux Governattivi tad-Direttorat Ġenerali għall-Benessri

IASIS għandha sistema ta’ kompetenza ta’ ġestjoni ċċertifikata mis-Servizz / Settur Speċjali għas-Saħħa u s-Solidarjetà Soċjali. Barra minn hekk, IASIS hi ċċertifikatha bħala Ċentru tal- ETV (KEDIVIM1) mill-Organizzazzjoni Nazzjonali għaċ-Ċertifikazzjoni tal-Kwalifiki u Gwida Vokazzjonali (EOPPEP) (Kodiċi tal-Liċenzja 2100625), u huwa wkoll iċċertifikatha bħala korp eżekuttiv għall-miżura tas-servizz fil-komunità (Gazzetta tal-Gvern). Nru'3647 / 2017). Barra minn hekk, IASIS ġiet ċċertifikat mill-Fondazzjoni taż-Żgħażagħ u t-Tagħlim Tul il-Ħajja (INEDIVIM) għall-implimentazzjoni tal-programm tas-Servizz Volontarju Ewropew / Korp Ewropew ta’ Solidarjetà bħala organizzazzjoni li tospita u tappoġġja
(Certification Code 2020-1-EL02-ESC52-006375).

Fl-aħħarnett, IASIS hi taħt is-superviżjoni tal-Ministeru tas-Saħħa, il-Ministeru tax-Xogħol u l- Affarijiet Soċjali, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, l-Unjoni Ewropea. L-IASIS twaqqfet fl-2005. Fis-17-il sena ta’ esperjenza u kontribut tagħha, in-nies dejjem kienu fiċ-ċentru ta’ proġetti ddisinjati u implimentati, bl-għanijiet ewlenin li jipprovdu appoġġ psikosoċjali, jiġġieldu l- esklużjoni soċjali ta’ gruppi vulnerabbli, il-provvista ta’ psikoloġiċi u servizzi ta’ konsulenza, il- ħolqien ta’ opportunitajiet indaqs u perspettivi ġodda.

In-numru totali ta’ benefiċjarji tal-organizzazzjoni ġie stmat għal aktar minn 500,000 ruħ mill- 2006.

L-IASIS ilha tipprovdi appoġġ lil kull min għandu bżonn għal 15-il sena. L-ogranizzazzjoni tofri sapport lil

1. Persuni bi problemi ta’ saħħa mentali, permezz tat-tħaddim ta’ żewġ (2) Boarding Houses, Appartamenti Protetti u Ċentru wieħed (1) ta’ Jum, (1) Servizz Integrat ta’ Terapija fil-Komunità
2. Homelessness and Poverty Action bit-tħaddim ta' Ċentru ta' Jum wieħed (1) għal nies bla dar b'kapaċità totali annwali ta' 1,000 ruħ, u 72 appartament protett għal nies bla dar fir-reġjun ta' Chalkida u Attica. Barra minn hekk, permezz tal-proġett Fabric Republic, ipprovdejna aktar minn 20 tunnellata ħwejjeġ lil gruppi soċjali vulnerabbli.
3. Nisa vittmi ta’ vjolenza, billi jinħoloq servizz ta’ appoġġ għal 200 mara
4. Persuni li jfittxu l-ażil mas-Servizz Psikosoċjali fil-Kamp ta’ Schisto b’fokus fuq in-nisa, l- operat tal-kamp ta’ Elaionas fir-reġjun ta’ Attika, żewġ Shelters b’kapaċità ta’ 70 persuna u 350 persuna rispettivament taħt is-superviżjoni u l-finanzjament tal-Kummissarju Għoli tan-NU għar-Refuġjati, Xelter għal minorenni mhux akkumpanjati, b'kapaċità ta' 100 tifel u tifla - vittmi tal-gwerra u familji b'ġenitur wieħed
5. Professjonali fis-settur Umanitarju u Edukattiv. Taħriġ ta’ aktar minn 7,500 professjonist u studenti f’aktar minn 90 pakkett ta’ taħriġ differenti maħluqa mit-tim tagħna ta’ riċerka u żvilupp.
6. Tfal u Żgħażagħ, permezz tas-Servizz Epikentro, u seba’ (7) KONNETTI BELT TIEGĦEK Żgħażagħ. Ċentri, faċilità ta’ akkomodazzjoni għal Voluntiera Ewropej (Korp Ewropew ta’ Solidarjetà) li huma ospitati u jipparteċipaw fi programmi ta’ NGOs għal sitt xhur.

Informazzjoni dettaljata dwar l-IASIS u l-azzjonijiet tagħha tista' tinstab fuq il-websajt tagħna www.iasismed.eu.

L-attivitajiet kollha tal-IASIS huma mfassla bil-għan li jaqdu lin-nies b'mod aktar effettiv u li jagħtuhom is-setgħa. Maz-zmien, l-organizzazzjoni saret aktar involutha fil-promozzjoni tal- parteċipazzjoni attiva tal-ġenerazzjonijiet futuri permezz tal-azzjonijiet tagħha, bl-aktar waħda importanti tkun iċ-ċentri taż-żgħażagħ CONNECT YOUR CITY (CYC). Dan in-netwerk ta’ ċentri taż-żgħażagħ għandu l-għan li jimmotiva liż-żgħażagħ u jippermettilhom jiżviluppaw il- ħiliet personali u professjonali tagħhom u jsiru ċittadini attivi. Matul dawn l-aħħar seba’ snin, l- IASIS bdiet topera seba’ Ċentri taż-Żgħażagħ fejn iż-żgħażagħ ta’ bejn is-16 u t-30 sena jsibu spazju sigur biex jissoċjalizzaw ma’ nies minn sfondi diversi, jagħtu spinta lill-ħiliet soft tagħhom u jgħollu l-parteċipazzjoni ċivika tagħhom bħala ċittadini Ewropej attivi. Il-ħidma estensiva tal-IASIS maż-żgħażagħ wasslet għall-iżvilupp ta’ ħames pilastri li huma l- metodoloġija bażika ta’ CYC:

Gamification: Dan il-pilastru jikkonċerna l-applikazzjoni mobbli CYC, logħba interattiva innovattiva li timpjega teknoloġija u gamification biex tiġġieled l-esklużjoni soċjali, issaħħaħ il- volontarju u l-innovazzjoni fl-edukazzjoni. Permezz tal-app, iż-żgħażagħ ilestu missjonijiet individwali u ta’ grupp b’karattru soċjali, edukattiv, ambjentali jew rikreattiv bi skambju ma’ rigali u opportunitajiet edukattivi. Sal-lum, l-applikazzjoni tgħodd 5,000 utent attiv.
Sports: L-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni ta 'attivitajiet sportivi mmirati għall-iżvilupp soċjali, il aċċessibbiltà fl-isports u divertiment, hija speċjalità oħra ta 'CYC.
Kultura: CYC joffri l-ispazju u l-għodda biex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jesprimu u jiżviluppaw in-natura artistika tagħhom.
Negozju: Iż-żgħażagħ li jfittxu li jibdew jew isaħħu l-karriera professjonali tagħhom b'mod dinamiku jistgħu jieħdu vantaġġ mis-servizzi ta' taħriġ offruti mill-professjonisti tagħna biex jiksbu ħiliet tajbin u jgħaqqduhom mal-partijiet interessati fis-suq tax-xogħol.
Ċittadinanza attiva: Iż-żgħażagħ jistgħu jkunu involuti b'mod attiv fit-tfassil tal-politika billi jużaw il-viżjoni tagħhom u ideat, permezz tal-parteċipazzjoni fil-Kunsilli Lokali taż-Żgħażagħ. Huma jimmiraw li jżidu l- parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, nies fil-pubbliku u l-familjarità tagħhom mat-tfassil u l- implimentazzjoni tal-politiki u d-deċiżjonijiet. Rwol ewlieni f'dan kellu l-proġett Youth Round Trip għall-Azzjoni Klimatika (YouRoTrip) (KA3ID: 614827), immexxi mill-IASIS, li għandu l-għan li jrawwem il-parteċipazzjoni taż- żgħażagħ fil-ħajja demokratika u l-bini tal-kapaċità tal-ħaddiema maż-żgħażagħ biex jappoġġja l-impenn taż-żgħażagħ. Permezz tat-twaqqif ta’ kunsilli lokali taż-żgħażagħ u netwerking mal- politiċi lokali, iż-żgħażagħ se jingħataw is-setgħa li jipparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Il- proġett japplika kooperazzjoni internazzjonali intensiva biex ifassal rakkomandazzjonijiet ta' politika dwar l-azzjoni klimatika kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak Ewropew.

Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, l-IASIS timpjega aktar minn 100 professjonist ta’ speċjalitajiet differenti. Speċifikament, ir-RnD tim jikkonsisti minn 15-il professjonist b'għarfien estensiv fid- disinn u l-ġestjoni tal-proġett.

GET IN TOUCH