Partner Prisms Malta

Partner Information

Prisms huwa grupp ta’ youth workers b’esperjenza li fl-2008 ngħaqdu flimkien bil- għan li tinħoloq NGO li taħseb għall-ħtiġijiet taż-żgħażagħ u ta’ dawk li jaħdmu maż- żgħażagħ. Prisms għandha l-għan li tagħti s-setgħa lin-nies bil-ħiliet, l-għodod, l- informazzjoni u l-valuri meħtieġa għat-tkabbir personali u biex ikunu parteċipanti attivi fis-soċjetà. Prisms tipprovdi għall-ħtiġijiet tan-nies li taħdem magħhom permezz ta’ metodi innovattivi ta’ edukazzjoni mhux formali sabiex jilħqu l-bżonnijiet tagħhom b’mod ħolistiku. Prisms jiffoka fuq taħriġ u mentoring, għodod online, benessri mentali, inklużjoni u diżabilità permezz tal-għanijiet li ġejjin:

Zghazagh

Context out: Prisms tistinka biex tgħaqqad maż-żgħażagħ fl-ambjent tagħhom. Il- ħaddiema taż-żgħażagħ tagħna jilħqu liż-żgħażagħ biex jifhmu s-sitwazzjoni tal- għajxien tagħhom, f'liema punt huma f'ħajjithom u fir-relazzjonijiet ewlenin tagħhom ma' ħaddieħor.
Analiżi tal-ħtiġijiet: Fil-bażi tal-attivitajiet kollha tagħna hemm approċċ iċċentrat fuq il-persuna li jippermettilna nikkonnettjaw ma 'skop. Prisms tisma’ liż-żgħażagħ u l- esperjenzi tal-ħajja tagħhom u flimkien maż-żagħżugħ jidentifikaw il-bżonnijiet li jridu jiġu indirizzati.
Empower: Prisms temmen li kull persuna għandha potenzjal u permezz ta’ relazzjoni pożittiva maż-żagħżugħ, tisfidaha biex tistabbilixxi miri li jistgħu jintlaħqu għat- tkabbir tagħha.

Young Workers

- Prisms jiffoka kemm fuq l-iżvilupp personali kif ukoll professjonali tal-ħaddiema taż- żgħażagħ. Aħna nemmnu li l-benessri ġenerali tal-ħaddiem maż-żgħażagħ huwa kruċjali peress li jservu bħala mudelli għaż-żgħażagħ. L-iżvilupp tal-ħiliet intra u interpersonali tagħhom jippermetti lill-ħaddiem taż-żgħażagħ biex jimpenja ruħu aħjar maż-żgħażagħ li jaħdmu magħhom. Prisms jipprovdi għodod lill-ħaddiema żgħażagħ biex ikunu aktar awtoriflettivi u jidentifikaw oqsma għat-tkabbir,
- Marbuta ma’ dan ta’ hawn fuq, fuq livell professjonali, Prisms toffri għodod u metodi innovattivi dwar kif il-ħaddiema żgħażagħ jistgħu jilħqu, jgħaqqdu, jimpenjaw ruħhom u jagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ.

Gruppi li Prisms Jilhaq

Prisms għandha żewġ gruppi ewlenin fil-mira:

- Żgħażagħ ta’ bejn it-13 u l-35 sena
- Youth workers, youth leaders u professjonisti oħra li jaħdmu maż- żgħażagħ. M'hemm l-ebda medda ta' età partikolari għal dan il-grupp fil-mira

Il-firxa ġeografika u l-attivitajiet ewlenin

L-attivitajiet tagħna jitwettqu kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll Ewropew. Naħdmu kemm maż-żgħażagħ kif ukoll maż-żgħażagħ ħaddiema kemm lokali kif ukoll barranin. Aħna nwasslu workshops, seminars u korsijiet ta’ taħriġ. Matul is-snin, Prisms żviluppat il- kompetenza tagħha fix-xogħol online taż- żgħażagħ u għodod online li jipprovdu l-opportunità lill-ħaddiema maż-żgħażagħ biex jimpenjaw ruħhom maż-żgħażagħ kemm online kif ukoll offline. Barra minn hekk, bħalissa qed nipprovdu taħriġ lill-edukaturi f’Malta bħala parti mis-sessjonijiet tagħhom tal-Komunità ta’ Edukaturi Professjonali (CoPE). It-taħriġ huwa pprovdut dwar il-ġestjoni tar-rabja, l- integrazzjoni tal-karatteristiċi online f'ambjent onlajn u l-komunikazzjoni interkulturali.

L-implimentazzjoni b’suċċess tal-inizjattivi tagħna hija attribwibbli wkoll għall-fatt li Prisms dejjem fittxet li toħloq kollaborazzjonijiet sinifikanti u b’hekk ħloqna sħubijiet nazzjonali mad-Direttorat għas-Servizzi Edukattivi, il-Kulleġġ San Gorg Preca u l-Migrants Learners Unit mal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. , l-Istitut għall-Istudji Turistiċi, il-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija (MCAST), il-Pjattaforma għall- Organizzazzjonijiet tad-Drittijiet tal-Bniedem f’Malta (PHROM), l-Iskola San Patrizju, il- Fondazzjoni Karl Vella, il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni ta’ Disability, Agenzija Sapport, Agenzija Zghazagh and Fondazzjoni Sebh.

Fuq livell Ewropew, Prisms hija parti minn netwerks internazzjonali bħal Mais Cidadinia, PRISMA European Network, Anna Lindh Foundation u l-International Experiential Learning Network. Dan jiżgura li l-inizjattivi tagħna jkunu ta’ kwalità tajba u li joffru spazju għaż-żgħażagħ ħaddiema u żgħażagħ biex jibnu l-kapaċità tagħhom stess u ta' organizzazzjoni tagħhom filwaqt li joffru wkoll prattiki ta' kwalità tajba ta' xogħol taż-żgħażagħ. Dawn is- sħubijiet joffru l-possibbiltà ta' skambji tal-aħjar prattiki.

Prisms ilha timplimenta proġetti u torganizza korsijiet ta’ taħriġ fuq Livell nazzjonali u Ewropew sa mit-twaqqif tagħha. Ninvestu ħafna ħin u sforz biex nippromwovu x-xogħol taż- żgħażagħ u l-edukazzjoni mhux formali b'modi innovattivi. Tabilħaqq, l-organizzazzjoni tagħna temmen li għandna nkunu fejn qegħdin iż-żgħażagħ u m’għandniex nibbażaw l- attivitajiet tagħna fuq it-twemmin li ż-żgħażagħ se jiġu għandna imma pjuttost għandna mmorru fihom. Għal din ir-raġuni l-attivitajiet u l-proġetti kollha tagħna huma bbażati fuq analiżi tal-ħtiġijiet fil-fond u huma mibnija miż-żgħażagħ, maż-żgħażagħ u għaż-żgħażagħ. Importanti huwa l-fatt li nemmnu li l-ħaddiema maż-żgħażagħ u dawk li jaħdmu maż- żgħażagħ għandhom jagħmlu użu minn prattiċi ta’ xogħol online taż-żgħażagħ sabiex ikunu eqreb taż-żgħażagħ u jimpenjaw ruħhom aħjar magħhom. Tabilħaqq, aħna impenjati f’numru ta’ proġetti li jipprovdu aktar xogħol taż-żgħażagħ ta’ kwalità permezz ta’ servizzi onlajn.

GET IN TOUCH