Organization

Friends of the Earth Malta

Friends of the Earth Malta

Description of this organization: “Friends of the Earth Malta” ilha attiva fil-qasam ambjentali f’Malta mill-1985. Hija organizzazzjoni indipendenti li hija distinta minn kull partit politiku. Huma m’humiex affiljati direttament ma’ xi grupp ambjentali ieħor f’Malta iżda jaħdmu ma’ diversi NGOs soċjali u ambjentali fuq kwistjonijiet li huma ta’ tħassib u interess komuni. L-għan ewlieni tagħhom huwa l-ambjent u jaħdmu biex jissalvagwardjaw l-ambjent tal-gżejjer Maltin. Jaħdmu mar-residenti ta’ Malta biex juruhom kif isiru aktar favur l-ambjent u aktar sostenibbli fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum. 

Deskrizzjoni ta 'dak li jagħmlu fir-rigward tal-ġardinaġġ urban: Il-Ġnien tal-Komunità fi Friends of the Earth Malta jsir fil-kwartieri ġenerali tagħhom fil-Belt Valletta. Irnexxielhom joħolqu ġnien urban fil-bitħa prinċipali li għandhom. Dan il-proġett beda lura fl-2019 u rnexxielhom jibdlu dik li darba kienet bitħa tal-konkos għerja fi ġnien urban sabiħ. 

Illum grazzi għal dan il-proġett, nies minn kull qasam tal-ħajja u nies ta’ kull età jiltaqgħu regolarment 3 darbiet fil-ġimgħa biex jieħdu ħsieb il-ġnien tagħhom, waqt li jinteraġixxu flimkien. Il-ġnien qed joffri spazju fejn dawn in-nies jistgħu jitħalltu u jissoċjalizzaw flimkien, filwaqt li jitgħallmu xi suġġerimenti ġodda u ricenti sabiex ikunu jistgħu jkabbru l-uċuħ tar-raba’ b’mod urban id-dar. 

L-uċuħ tar-raba li jkabbru mill-ġdid imbagħad jingħataw lil organizzazzjonijiet tal-karità lokali madwar il-gżira.

Friends of the Earth MaltaIndirizz tal-organizzazzjoni: PO Box 1013, South Street, Valletta VLT 1000. Malta

Telefon tal-Organizzazzjoni: +356 7996 1460

Imejl tal-organizzazzjoni: info@foemalta.org

Websajt tal-organizzazzjoni: https://foemalta.org/

Facebook: https://www.facebook.com/foemalta

Instagram: https://www.instagram.com/foe_malta

GET IN TOUCH