Organization

University of Malta

University of Malta

Deskrizzjoni ta’ din l-organizzazzjoni: L-Università ta’ Malta hija l-ogħla istituzzjoni ta’ tagħlim f’Malta. Hija ffinanzjata pubblikament u hija miftuħa għal dawk kollha li għandhom il-kwalifiki meħtieġa. Matul dawn l-aħħar snin, l-Università rrevediet l-istrutturi tagħha sabiex tkun konformi mal-proċess ta’ Bolonja u ż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni Għolja. Konxja mir-rwol pubbliku tagħha, l-Università tistinka biex toħloq korsijiet li huma rilevanti u f'waqthom b'rispons għall-ħtiġijiet tal-pajjiż. Il-korpi governattivi supremi tal-Università huma l-Kunsill u s-Senat.

Hemm madwar 12,000 student inkluż aktar minn 1,100 student internazzjonali minn pajjiżi differenti, li jsegwu korsijiet full-time ta' lawrja u diploma, ħafna minnhom jimxu fuq is-sistema modulari jew ta' kreditu. L-Università tospita regolarment numru kbir ta’ studenti Erasmus u studenti oħra ta’ skambju. Kors bażiku tal-Istudji tal-Fondazzjoni jippermetti lill-istudenti internazzjonali tal-iskola sekondarja li jkunu temmew l-edukazzjoni sekondarja jew għolja tagħhom barra minn xtutna iżda li m'għandhomx ir-rekwiżiti meħtieġa għad-dħul, jikkwalifikaw għad-dħul f'kors ta' lawrja undergraduate fl-Università ta' Malta.

L-Università hija mmirata lejn il-ħtiġijiet infrastrutturali u industrijali tal-pajjiż sabiex tipprovdi għarfien espert f'oqsma kruċjali. Kważi 3,000 student jiggradwaw f’diversi dixxiplini kull sena. Il-korsijiet tal-lawrja fl-Università huma mfassla biex jipproduċu professjonisti bi kwalifiki għolja, b'esperjenza ta 'riċerka, li se jkollhom rwoli ewlenin fl-industrija, il-kummerċ u l-affarijiet pubbliċi b'mod ġenerali. Hemm 2,800 student ieħor pre-terzjarju fil-Junior College li huwa mmexxi wkoll mill-Università.

Deskrizzjoni ta 'dak li jagħmlu fir-rigward tal-ġardinaġġ urban: L-Università ta’ Malta kienet minn ta’ quddiem fejn tidħol innovazzjoni u bidla speċjalment innovazzjoni u bidla li hija relatata mal-ambjent u l-iffrankar tal-ambjent ta’ madwarna. Tim ta’ letturi mis-settur tal-agrikoltura fl-Università ta’ Malta, ingħaqdu lura fl-2014 u bdew jagħmlu użu mis-soqfa tal-fakultà tagħhom biex jiġġeneraw ikel li setgħu jieklu waqt il-pawżi tal-ikel. Matul is-snin ġabru ħafna informazzjoni u għarfien u esperjenza u f’dan il-qasam u issa apparti li jkabbru l-ġnien urban tagħhom, qed jipprovdu wkoll taħriġ lil nies li huma interessati jitgħallmu aktar kif ikabbru l-uċuħ tar-raba’ tagħhom stess f’darhom.

University of MaltaIndirizz tal-organizzazzjoni: L-Università ta’ Malta Msida, MSD 2080, Malta

Telefon tal-Organizzazzjoni: +356 23402340

Imejl tal-organizzazzjoni: info@um.edu.mt

Websajt tal-organizzazzjoni: https://www.um.edu.mt/newspoint/news/2017/03/greenroofsattheuniversityofmalta

Facebook: https://www.facebook.com/universityofmalta

Instagram: https://www.instagram.com/ummalta

GET IN TOUCH